An der Chaussee   Nr. 40

 
Sammlung H. Beuermann
Zurück