An der Chaussee Nr. 5  

 
Sammlung G. Kaiser
Zurück